Curs Monogràfic de Decoració Porcellana a l'ESCOLA INDUSTRIAL - Barcelona

22 agost 2013

El curs es una introducció al món de la porcellana, una pasta de característiques ben diferents a les altres pastes ceràmiques, tant en la manera de treballar-la com en les possibilitats que ofereix.

Veurem les diferents maneres de modelar-la manualment, treballarem el disseny de les peces en la forma i volum, les possibles decoracions (relleus, esgrafiats, textures etc.) i l’aplicació de colors, bé amb esmalts tradicionals per la porcellana o amb altres técniques.

La porcellana es el més semblant a una pasta “viva” per tant porta força temps per arribar a coneixer-la en profunditat. En el curs l’Eulàlia Oliver aportarà els seus coneixements acumulats en els anys dedicats a treballar amb aquest material i es plantejarà la realització de projectes personals perquè cada un dels assistents experimenti de forma directa el que s’anirà veient durant el curs.

Professora: Eulàlia Oliver

Hores: 44 h

Dia i hora: dilluns de 16:00 a 19:00
del 14 d'octubre de 2013 al 3 de febrer de 2014

LLoc: Escola d'ART del Treball
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona -(edifici 21)
Tel. 93 321 90 66 

Places: 14

Preu: 273,00 €

Més informació:

Escola d'ART del Treball - Cursos de Formació Permanent - Ceràmica

La Gerra Groga - Curs de decoració sobre porcellana - Blog de Fina Casaus

Curs